o nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy specjalistycznym biurem projektowym z siedzibą we Wrocławiu. W naszej działalności koncentrujemy się na zagadnieniach gospodarki wodnej obejmujących w szczególności obszar dorzecza górnej i środkowej Odry. Nasza historia sięga 1954 roku, kiedy to we Wrocławiu powstał oddział Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt”.

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy m.in. z uczelniami wrocławskimi, instytutami naukowymi, a także z innymi biurami projektowymi. Wieloletnie doświadczenie, bogate archiwum własne oraz kreatywne zespoły projektowe gwarantują rzetelną realizację zleceń.

Jako firma zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodnej i budownictwa wodnego, prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie, opracowujemy raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, ekspertyzy i oceny stanu technicznego budowli piętrzących oraz dokumentacje formalno-prawne dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Historia

Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. od początku swej działalności było specjalistycznym biurem projektowym zajmującym się zagadnieniami gospodarki wodnej i budownictwem wodnym obejmującym w szczególności obszar dorzecza górnej i środkowej Odry. Biuro utworzone zostało w 1992 roku na bazie prywatyzacji Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt w Warszawie, które powstało we Wrocławiu w 1954 roku, jako jeden z jego oddziałów. Początki jednak instytucji projektowej budownictwa wodnego sięgają lat wcześniejszych, a mianowicie końca lat czterdziestych, kiedy powstało we Wrocławiu kierownictwo do spraw drogi wodnej Odra-Dunaj (1948). Dalej, po kilku jeszcze zmianach organizacyjnych, w końcowym efekcie grupa ta przyłączyła się do ogólnopolskiego biura Hydroprojekt. Działalność Hydroprojektu Oddział Wrocław związana była ściśle z działalnością CBSiPBW Hydroprojekt. Oddział Wrocławski Hydroprojektu obejmował terytorialnie zasięgiem swych prac południowo-zachodnią część Polski, związaną z dorzeczem rzeki Odry od granicy czechosłowackiej do ujścia Nysy Łużyckiej. Podstawowymi tematami dokumentacji projektowych w początkowym okresie istnienia Oddziału we Wrocławiu były prace wynikające z potrzeb odbudowy zniszczonych w wyniku działań wojennych licznych obiektów gospodarki wodnej. W późniejszym czasie działalność projektowa koncentrowała się m.in. na opracowywaniu regionalnych planów gospodarki wodnej, dokumentacji projektowych zbiorników wodnych, jazów na rzece Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bobrze, Kwisie, ujęć wody, regulacji rzek i potoków oraz ochrony przed powodzią.

W oddziale wrocławskim od początku swego istnienia biuro zajmowało się problematyką dróg wodnych wykonując prace studialne użeglownienia Odry. Powstały tu koncepcje budowy polskiego odcinka kanału Odra-Dunaj oraz modernizacji rzeki Odry w aspekcie dostosowania do europejskich dróg wodnych. Oprócz kompleksowego przygotowania dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodnej i budownictwa wodnego biuro prowadziło nadzory autorskie i inwestorskie, opracowywało ekspertyzy i oceny stanu technicznego budowli piętrzących oraz dokumentacje dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Na przestrzeni wielu lat biuro opracowało dokumentacje projektowe dla większości obiektów hydrotechnicznych na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny mających istotne znaczenie dla gospodarki wodnej w Polsce, w tym m.in.:

 • zbiorniki wodne Nysa, Mietków, Dobromierz, Bukówka, Sosnówka, Kozielno i Topola, zapora w Niedowie oraz zbiorniki Dzierżno Duże, Pławniowice, Kliczków, Sulistrowice, Lewin Kłodzki, a także Bielawa i Kowary
 • jazy i śluzy związane z modernizacją Odry w aspekcie dostosowania do europejskich dróg wodnych, w tym udział w tworzeniu opracowań dotyczących stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze
 • zrealizowane zostały również nasze projekty dla ochrony przeciwpowodziowej miast Wrocławia (rzeka Odra, Kanał Powodziowy, Kanał Miejski oraz rzeka Widawa), Opola (rzeka Odra, Młynówka), Koźla (rzeka Odra), Lewina Brzeskiego (rzeka Nysa Kłodzka) oraz dla doliny Odry (m.in. dokumentacje projektowe na zbiornik Racibórz Dolny)
 • projekty jazów budowanych na Odrze (Krępa, Kąty, Groszowice, Opole, Wróblin, Dobrzeń, Zawada, Janowice, Opatowice, Rogów, Koźle), Nysie Kłodzkiej (Michałów, Lewin Brzeski), Bobrze (Żagań) i Kwisie (Kliczków)
 • opracowanie generalnej strategii ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry po powodzi 1997 roku
 • projekty dotyczące suchych zbiorników przeciwpowodziowych Boboszów, Roztoki Bystrzyckie i Rzymówka
 • opracowanie koncepcji przystosowania rzeki Odry i przywrócenia warunków żeglowności drogi wodnej na odcinku od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej
 • budowa ścieżek rowerowych pod mostami Warszawskimi, Szczytnickim oraz Jagiellońskim i Osobowickim (kolejowym) we Wrocławiu oraz wiele innych dokumentacji projektowych niewymienionych powyżej, a składających się na wieloletni dorobek naszego biura

Nasze biuro bezpośrednio po powodzi 1997 roku zaangażowało się w przygotowywanie dokumentacji projektowych na odbudowę zniszczonych obiektów hydrotechnicznych. Prace projektowe obejmowały nie tylko odbudowę, ale również modernizację istniejących obiektów. Zmodernizowane zostały takie obiekty jak:

 • suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Międzygórzu na potoku Wilczka
 • suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Stroniu Śląskim na potoku Morawka
 • dolne stanowisko urządzeń zrzutowych zbiornika Nysa na Nysie Kłodzkiej
 • jaz Szczytniki – przebudowa z jazu stałego na jaz ruchomy o zamknięciu powłokowym

Inwestorem większości wyżej wymienionych zadań był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (wcześniej Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej), ale również RZGW w Gliwicach, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urzędy Wojewódzkie, Zakłady Energetyczne. Na przestrzeni lat biuro współpracowało przy wykonywaniu prac m.in. z uczelniami wrocławskimi i warszawskimi, instytutami naukowymi, firmami konsultingowymi i innymi biurami projektów.

Kierownictwo przedsiębiorstwa państwowego CBSiPBW Hydroprojekt Oddział Wrocław pomiędzy latami 1954÷1992 sprawowali następujący dyrektorzy, a mianowicie: Zbigniew Kuszewski (1955÷1958), Stefan Bobolewski (1958÷1971), Władysław Banach (1971÷1990) oraz Jan Urbanowicz (1991÷1992).

W maju 1992 roku Oddział Hydroprojektu we Wrocławiu działający jako państwowe biuro, przekształcone zostało w wyniku prywatyzacji w spółkę prawa handlowego i na bazie oddziału wrocławskiego powstała spółka ”Hydroprojekt Wrocław”. W sprywatyzowanej spółce prezesami byli najpierw Jan Urbanowicz (1992÷2010), a potem Ryszard Szulgan (2010÷2018).

Posiadanie wieloletniego doświadczenia i bogatego archiwum własnego oraz doświadczonej kadry technicznej z wiedzą i pomysłami, a także wprowadzenie nowoczesnych metod projektowania i pełna komputeryzacja, wpłynęły bardzo korzystnie na rozwój firmy i jest podstawą profesjonalnego rozwiązywania przez Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. wyzwań i problemów związanych z gospodarką wodną.