Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania

Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. jest polską firmą z ponad 65 letnim doświadczeniem.

Poznaj naszą ofertę
o nas

hydrotechnika
przyszłości

Hydroprojekt Wrocław spółka z o.o. jest polską firmą z ponad 65 letnim doświadczeniem. Biuro projektowe rozpoczęło swoją działalność w 1954 r., jako wrocławski oddział Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt”. W 1992 roku w wyniku prywatyzacji biuro projektowe przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością “Hydroprojekt Wrocław”.

czytaj więcej
operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą
oferta

operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania...

Posiadamy szczególne doświadczenie w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na: usługi wodne, szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód, lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz innych nowych obiektów budowlanych.

czytaj więcej
nadzory autorskie w czasie realizacji inwestycji
oferta

nadzory autorskie w czasie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji robót budowlanych, na podstawie wykonanych przez nas dokumentacji projektowych, pełnimy nadzory autorskie. Prowadziliśmy nadzory m. in.: nad realizacją takich obiektów jak: zapora na rzece Witka w Niedowie, jaz na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim, Przelew Odra - Widawa, przebudowa jazu Opatowice. Obecnie pełnimy nadzory autorskie przy budowie zbiorników przeciwpowodziowych Roztoki Bystrzyckie oraz Boboszów.

czytaj więcej
analizy hydrauliczne rzek i cieków wodnych
oferta

analizy hydrauliczne rzek i cieków wodnych

Wykonujemy obliczenia hydrauliczne cieków i budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem metod komputerowych na modelach dwu - i trój wymiarowych. Są to analizy: hydrauliczne przepływu wód, zmian morfologicznych dna, filtracyjne podłoża gruntowego.

czytaj więcej
ekspertyzy, analizy oraz opinie w zakresie budownictwa wodnego
oferta

ekspertyzy, analizy oraz opinie w zakresie...

Wykonywane przez nas usługi projektowe z zakresu budownictwa hydrotechnicznego dotyczą zarówno obiektów i urządzeń nowych, jak również modernizacji i remontów obiektów istniejących, w tym także obiektów znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków.

czytaj więcej
doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego
oferta

doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego

Służymy naszym doświadczeniem na każdym etapie, od realizacji dokumentacji technicznej do eksploatacji budowli hydrotechnicznych i gospodarowania wodą.

czytaj więcej
wielobranżowe dokumentacje projektowe
oferta

wielobranżowe dokumentacje projektowe

Wielobranżowe dokumentacje projektowe obejmują wszystkie etapy projektowania łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

czytaj więcej