O nas

Zespół projektowy


Projektanci

Jarosław Czarzasty - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Dawid Fojtar - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ireneusz Grodź - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Robert Kazana - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń.

Szymon Machelski - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń.

Paweł Wójcik - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie specjalizacji obiekty budowlane gospodarki wodnej i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Tomasz Wróblewski - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


Asystenci

Anna Blejzing
Grzegorz Chudy
Dominika Dąbrowska
Paweł Kalinowski
Justyna Kmita
Łukasz Konopka
Wojciech Maziakowski
Piotr Mularczyk
Karolina Wargin
Marita Weber