Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies w serwisie internetowym www.hydroprojekt.wroclaw.pl

 1. Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące na stronie internetowej www.hydroprojekt.wroclaw.pl oraz w ramach świadczenia usług przez Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., a także przy składaniu zamówień na bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na dostarczaniu newsletterów. Właścicielem serwisu jest Maria Thompson prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, REGON: 930608345, KRS: 0000064068, NIP: 898-001-42-50, określana w treści tego dokumentu jako „Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o.”.
 2. Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej www.hydroprojekt.wroclaw.pl, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?

 1. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu lub świadczenia usług. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy serwisu lub zamawiając newsletter użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.
 2. Administratorem danych osobowych jest Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., czyli Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, REGON: 930608345, KRS: 0000064068, NIP: 898-001-42-50. Przetwarzanie danych osobowych przez Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. ma na celu przygotowanie do wykonania usług. Podstawą prawną to takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane w celu wykonania usługi będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania usługi, a następnie wykonania usługi, a w przypadku, gdy do wykonania usługi nie dojdzie – nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
 4. Jeśli składając odpowiednie oświadczenie użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika mogą być w tym celu wykorzystywane i będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej przez użytkownika. Takie przetwarzanie będzie polegało na przesyłaniu informacji o produktach lub usługach oferowanych przez Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o..
 5. Użytkownikowi strony internetowej www.hydroprojekt.wroclaw.pl oraz każdemu klientowi Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności administracji danymi. W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania do realizacji świadczeń usług. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem informacji opisanych poniżej.

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z serwisu

 1. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób.
 2. Tak jak w przypadku danych osobowych, Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Szczegóły o plikach cookie

 1. Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. wykorzystuje cookie w celu:
              -   sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika, i tak np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się                 ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu,
              -   stworzenia statystyki sposobu korzystania z serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony. Prowadzona statystyka jest anonimowa.
 2. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 3. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji serwisu.
 4. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Informacje dotyczące osób nieletnich

 1. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Zabezpieczenia i zmiany

 1. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. dokłada wszelkkich starań, aby serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.
 2. W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w  przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z wszelkich zamówionych usług, w tym bezpłatnych newsletterów, a ponadto na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych mogą zwrócić się do Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. i żądać usunięcia danych, które tych użytkowników dotyczą.
 4. Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o. zastrzega, że wraz z rozwojem serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do ninieszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.