realizacje

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny

Temat

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej


Zakres opracowania

W ramach realizacji projektu wykonano następujące projekty wykonawcze zamienne:

Grodza budowlana etapu II

Dół budowlany korpusu zapory - Etap I i II

Przesłona przeciwfiltracyjna podłoża - etap I i II

Projekt konstrukcyjny urządzeń spustowych - etap 1

Korpus zapory czołowej - etap I i II

Posadowienie urządzeń spustowych Specyfikacja Techniczna SST 13B

Projekt konstrukcyjny urządzeń przelewowych - etap I

Projekt konstrukcyjny urządzeń spustowych - etap 2

Projekt konstrukcyjny urządzeń przelewowych - etap II

Przesłona przeciwfiltracyjna podłoża - etap III

Dół budowlany korpusu zapory - etap III

Korpus zapory czołowej - etap III i IV

Grodza budowlana etapu III

Korpus zapory czołowej - drogi i place manewrowe

Podstawowe parametry obiektu

Parametry techniczne zbiornika:
 • Klasa hydrotechniczna budowli - III klasa.
 • Przepływ miarodajny Qm = Q0,5% - 183 m3·s-1.
 • Przepływ kontrolny Qk+5 = Q0,2%+δ - 296 m3·s-1.
 • Pojemność zbiornika przy maks. poziomie piętrzenia - 10,67 mln m3.
 • powierzchnia zalewu przy maks. poziomie piętrzenia - 118,70 ha.

  Parametry techniczne zapory:
 • Długość zapory - 734,75 m.
 • Maks. wysokość piętrzenia - 20,09 m.
 • Kubatura zapory - 605 tys. m3.
 • Rzędna korony zapory - 342,30 m n.p.m.
 • Szerokość korony zapory - 5,0 m.
 • Nachylenie skarpy odwodnej i odpowietrznej - 1:3.
 • Szerokość półek eksploatacyjnych - 4,0 m.
 • Rzędna półki eksploatacyjnej od strony WG - 331,60 m n.p.m.
 • Rzędna półek eksploatacyjnych od strony WD - 335,30 m n.p.m. i 328,30 m n.p.m.
 • Umocnienie skarp zapory - umocnienie mata erozyjną oraz obsianie mieszanką traw.

  Parametry techniczne urządzeń zrzutowych:
 • Przelew czołowy:
  • długość korony przelewu - 80 m,
  • rzędna przelewy - 340,75 m n.p.m.,
  • spadek - 2%,
  • wydatek przelewu przy przepływie kontrolowanym zredukowanym - 56,40 m3·s-1,
  • wydatek przelewu przy maks. poziomie piętrzenia - 223,00 m3·s-1.
 • Upust denny:
  • długość - 117,65 m,
  • spadek podłużny - 1%.
 • Niecka wypadowa:
  • długość - 15 m,
  • szerokość - 6,4 ÷ 10,0 m,
  • rzędna dna niecki - 320,92 m n.p.m.,
  • rzędna progu końcowego niecki - 321,82 m n.p.m.
Parametry techniczne czaszy zbiornika:
 • Pojemność zbiornika (dla MaxPP) - 10,67 mln m3.
 • Powierzchnia zbiornika przy MaxPP - 118,70 ha.
 • Wysokość piętrzenia przy MaxPP - 20,09 m.
 • Średnia głębokość przy MaxPP - 8,60 m.
 • Średnia szerokość zbiornika MaxPP - 597 m.
 • Maksymalna szerokość zbiornika przy MaxPP - 1000 m.
 • Maksymalna długość zbiornika - ok. 2,5 km.
Parametry techniczne wału bocznego wraz z przepustem wałowym:
 • Długość wału - 288 m.
  • Szerokość korony - 5,0 m.
  • Rzędna korony - 342,30 m n.p.m.
  • Nachylenie skarp - 1:3.
  • Długość przepustu - 32,0 m.
  • Średnica - 800 mm.
  • Spadek dna - 1%.
  • Rzędna wylotu - 335,50 m n.p.m.

   Parametry techniczne łapacza rumoszu wraz z groblą ziemną i zastawką szandorową:
 • Łapacz rumoszu:
  • powierzchnia - 5,2 ha,
  • pojemność - ok. 75 tys. m3,
  • maksymalna długość - 499 m,
  • maksymalna szerokość - 155 m,
  • Nachylenie skarp - 1:3,
  • Średnia głębokość łapacza - 1,5 m,
  • Maksymalna głębokość łapacza - 3,1 m.
 • Grobla ziemna:
  • szerokość korony grobli - 3,0 m.
  • długość grobli - 285 m.
  • maksymalna wysokość grobli - 3,3 m,
  • nachylenie skarp - 1:3,
  • rzędna korony grobli - 338,50 m n.p.m.
 • Zastawka szandorowa:
  • szerokość zastawki - 1,3 m,
  • rzędna dna zastawki - 335,30 m n.p.m.,
  • rzędna pomostu na zastawce - 338,50 m n.p.m.