realizacje

Jaz Szczytniki

Temat

Remont i modernizacja jazu Szczytniki na rzece Odrze we Wrocławiu.

CEL INWESTYCJI

Przedmiotowy obiekt został uszkodzony podczas powodzi w lipcu 1997 r. i wymagał pilnie odbudowy. W oparciu o doświadczenia uzyskane podczas przejścia fali powodziowej oraz zalecenia "Generalnej strategii ochrony od powodzi dorzecza Górnej i Środkowej Odry" zaprojektowano odbudowę i modernizację jazu, przywracając sprawność eksploatacyjną.

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmował:

 • remont płyty ponuru;
 • płytę fundamentową dla zamknięcia powłokowego;
 • zamknięcie powłokowe wraz z komorą sterowni;
 • odbudowę prawostronnego przyczółka jazu;
 • budowę przepławki dla ryb;
 • remont płyty wypadu;
 • odbudowę ubezpieczeń dolnego stanowiska;
 • odbudowę języka rozdzielczego.

Podstawowe parametry obiektu

1) Jaz powłokowy:

 • szerokość płyty ponuru 9,20 m;
 • zamkniecie powłokowe z wulkanizowanej tkaniny gumowej;
 • szerokość światła 45,00 m;
 • żelbetowa komora sterownicza 1,80x5,15x3,65 m;
 • szerokość płyty wypadu 25,00 m;
 • wysokość piętrzenia 4,20 m;

2) Przepławka dla ryb:

 • przepławka komorowa;
 • spad 4,20 m;
 • szerokość komór 1,60 m;
 • długość komór 2,80 m;
 • wydatek przepławki 0,21 m3·s-1.