realizacje

Kanał Młynówka

Temat

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu wraz z przebudową i udrożnieniem korytarza Odry z międzywalem od km 150,60 do km 154,00.

CEL INWESTYCJI

Celem projektu było wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie walorów architektoniczno–budowlanych i zabytkowych XIX wiecznych budowli hydrotechnicznych na Młynówce w Opolu, do których należą śluza żeglugowa i jaz piętrzący. Umożliwiono także wykorzystanie śluzy dla celów rekreacyjno – turystycznych polegające na przepuszczaniu w górę Młynówki małych statków i łodzi. Zapewniono częściowy dostęp do obiektów dla mieszkańców i turystów poprzez kładkę nad śluzą i taras widokowy zaopatrzony w odpowiednie oświetlenie. Remont śluzy i jazu na Młynówce stanowił końcową fazę zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola.

Zakres opracowania

W ramach remontu jazu wykonano następujące prace projektowe:

 • przebudowę progu w dostosowaniu do zamknięcia klapowego;
 • ze względu na zły stan techniczny rozbiórkę korpusu przelewów stałych i ich odbudowę z oblicówką z cegły klinkierowej;
 • ze względu na zły stan techniczny rozbiórkę i odbudowę przyczółka prawostronnego i lewostronnego jazu z otworzeniem wnęk na cięgna i dźwignie napędu klapy;
 • projekt zamknięć klapowych wraz z mechanizmem napędu dźwigniowo-śrubowego;
 • projekt zamknięć remontowych.

W ramach remontu korpusu śluzy wykonano następujące prace projektowe:

 • uzupełnienie ubytków kamiennych w ścianach i głowach śluzy;
 • przełożenie kamiennych stopni schodowych;
 • odtworzenie wnęk na zamknięcia remontowe;
 • przemurowanie płyt kamiennych przykrywających górną powierzchnię śluzy;
 • przemurowanie kilku warstw muru kamiennego w górnych partiach ścian śluzy;
 • oczyszczenie powierzchniowe i spoinowania ścian;
 • odmulenie komory śluzy;
 • uzupełnienie ubytków w dnie śluzy;
 • projekt nowych wrót śluzy z zachowaniem oryginalnego wyglądu;
 • rekonstrukcja zdekompletowanych napędów wrót;
 • projekt nowych zamknięć remontowych.

Podstawowe parametry obiektów

Parametry techniczne jazu:

 • szerokość światła 8,89 m;
 • wysokość klapy 1,15 m;
 • rodzaj napędu klapy - ręczny, dźwigniowo – śrubowy.

Parametry techniczne śluzy:

 • szerokość użyteczna śluzy 7,50 m;
 • długość użyteczna śluzy 56,80 m;
 • typ zamknięcia na G.G i G.D. wrota wsporne;
 • wysokość wrót na G.G i G.D. 6,50 m;