realizacje

Przelew Odra Widawa

Temat

Przelew Odra Widawa we Wrocławiu.

CEL INWESTYCJI

Przelew Odra - Widawa po zniszczeniach w trakcie katastrofalnej powodzi lipcowej w 1997 r. został tymczasowo zabezpieczony za pomocą przegrody ze stalowych ścianek szczelnych. Celem przedmiotowego projektu była realizacja ustaleń zawartych w studium wykonalności zbiornika Racibórz Dolny na rz. Odrze oraz kompleksowej modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (raport główny, aneks IV cz. 2 z 2004 r.).

Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmowała budowę jazu na rozdziale wód Odra - Widawa o przepustowości 500 m3·s-1 przy przepływie kontrolnym w rzece Odrze.

W ramach umowy wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót. W trakcie realizacji Inwestycji pełniono Nadzór Autorski.

Podstawowe parametry obiektu

  • Wydatek budowli przy przepływie miarodajnym w rzece Odrze Qpm = 120,00 m3·s-1.
  • Wydatek budowli przy przepływie kontrolnym w rzece Odrze Qpk = 320 m3·s-1.
  • Maksymalny wydatek budowli Qpkat = 500 m3·s-1.
  • I klasa ważności budowli hydrotechnicznych.
  • Światło jazu 3x20,00 m = 60,00 m.
  • Wysokość piętrzenia 2,75 m.