realizacje

Śluza Ratowice

Temat

Projekt budowlany i projekt wykonawczy na przebudowę śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rzece Odrze w km 227+400 gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy min. IV klasy drogi wodnej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

CEL INWESTYCJI

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa warunków żeglugowych, poprzez działania zmierzające do podniesienia klasy drogi wodnej.  Śluza Ratowice, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji była budowlą III klasy drogi wodnej. Ostatecznie remont i rozbudowa obiektu ma zapewnić przystosowanie do minimum IV klasy drogi wodnej.

Zakres inwestycji

W zakres inwestycji wchodzą:

 • remont i rozbudowa śluzy, polegającą na jej poszerzeniu i pogłębieniu, przy czym prace rozbiórkowe prowadzone są poprzez cięcie betonów sznurem diamentowym,
 • pogłębienie awanportów,
 • budowa dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie górnym,
 • przedłużenie wału kierującego w celu zapewnienia dojścia do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym,
 • remont dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym,
 • budowa nabrzeża dla jednostek roboczych,
 • rozbudowa kierownic naprowadzających statki,
 • przebudowa podpór mostowych nad głową dolną śluzy,
 • przebudowa pomieszczenia sterowni,
 • rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej,
 • remont dróg dojazdowych,
 • budowa instalacji dla małej elektrowni wodnej,
 • adaptacja pomieszczenia w budynku administracyjny na serwerownię,
 • ogrodzenie terenu,
 • grodze budowlane na stanowisku górnym i dolnym śluzy.

Podstawowe parametry obiektów

Główne parametry śluzy:

 • Długość użyteczna śluzy - 187,00 m.
 • Długość komory - 180,00 m.
 • Szerokość użyteczna komory - 12,00 m (obecnie 9,60 m).
 • Wysokość ścian komory - 7,50 m.
 • Rzędna dna komory - 117,90 m Kr (obecnie 118,50 Kr).
 • Głębokość komory przy NPP - 3,50 m (obecnie 2,90 m).
 • Rzędna peronów korony - 125,40 m Kr.
 • Rzędna korony głowy górnej - 126,23 m Kr.
 • Rzędna progu głowy górnej - 119,76 m Kr.
 • Głębokość na progu gł. górnej przy NPP - 3,89 m.
 • Rzędna korony głowy dolnej - 125,40 m Kr.
 • Rzędna progu głowy dolnej - 117,90 m Kr (obecnie 118,50 m Kr).
 • Głębokość na progu gł. dolnej przy NPP - 3,50 m (obecnie 2,90 m).

Główne parametry awanportów:

 • Długość awanportu górnego - 280,00 m.
 • Szerokość awanportu górnego (w dnie) - 55,00 m (29,00 m).
 • Głębokość awanportu górnego przy NPP - 3,50 m.
 • Długość awanportu dolnego - 230,00 m.
 • Szerokość awanportu dolnego (w dnie) - 51,00 (29,00 m).
 • Głębokość awanportu dolnego przy NPP - 3,50 m.

Parametry techniczne mostu:

  • Długość mostu - 19,00 m.
  • Szerokość mostu - 3,38 m.
  • Wysokość konstrukcji - 2,00 m.
  • Rzędna spodu konstrukcji - 128,80 m Kr.
  • Nośność mostu - 5 t.

  Parametry techniczne wału przeciwpowodziowego i rozdzielczego Ratowice:

  • Długość - 1,38 km.
  • Szerokość korony - 2,0 ÷ 5,0 m.
  • Rzędna korony przy śluzie - 126,0 m Kr.
  • Rzędna spodu konstrukcji - 128,80 m Kr.
  • Nośność mostu - 5 t.

  Parametry techniczne kanału żeglugowego Ratowice:

  • Długość kanału - 1800,00 m.
  • Szerokość kanału (w dnie) - 40,00 m (17,00 m).
  • Głębokość kanału na st. górnym - 3,30 m.
  • Głębokość kanału na st. dolnym - 3,10 m.

  Parametry techniczne gródz budowlanych:

  • Długość - 65,00 m.
  • Szerokość korony - 4,00 m.
  • Rzędna korony na st. górnym - 125,90 m Kr.
  • Średnia wysokość na st. górnym - 4,80 m.
  • Rzędna korony na st. dolnym - 125,70 m Kr.
  • Średnia wysokość na st. dolnym - 6,10 m.
  • Nachylenie skarp - 1:1,5.