realizacje

Wrzeszczyn

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Modernizacji stopnia wodnego Wrzeszczyn”.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji było przywrócenie należytego stanu technicznego obiektowi i umożliwienie jego dalszej bezawaryjnej eksploatacji poprzez wykonanie remontu istniejącego stopnia wodnego Wrzeszczyn .

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania objął:

  • Projekt remontu jazu, elektrowni wodnej i stałej przegrody w części od strony wody górnej.
  • Projekt naprawy i doszczelnienie komór wlotowych elektrowni wodnej.
  • Projekt remontu muru oporowego na brzegu prawym.
  • Projekt remontu muru oporowego na brzegu lewym, wraz z umocnieniem skarpy lewobrzeżnej i wymianą obarierowania.
  • Projekt remontu obudów napędów.
  • Projekt remontu placu manewrowego i drogi dojazdowej do hali maszyn.